“Jaaninooled 2016” ootab Türile

 

Võistluste juhend

Aeg ja koht: 18.-19.juuni Türi Järvamaa

Võistlusklassid ja harjutused:

 Sportvibu- Täiskasvanud: 70 meetri harjutus (72n, d=122cm) + OR, Võistkonnavõistlus(OR), Segavõistkonnavõistlus(OR)

Tidetid: 15m harjutus (72n, d=122cm)

Noored: 30m harjutus   (72n, d=122cm)

Plokkvibu- Täiskasvanud: 50 meetri harjutus (72n, d=80cm/5-X) + OR, Võistkonnavõistlus (OR), Segavõistkonnavõistlus (OR)

Tidetid: 15m harjutus (72n, d=122cm)

Noored: 30m harjutus   (72n, d=122cm)

Võistkonnad- saavad moodustada 3 laskurit. Võistkonnad võivad moodustada eelringides osalenud laskurid, olenemata klubilisest kuuluvusest (nt võistkonnas võivad olla ühe riigi laskurid, aga nad ei pea olema samast klubist) Lõppvõistlusele pääseb 8 parimat mees- ja naiskonda.

Segavõistkonnad- saavad moodustada 1 naislaskur ja 1 meeslaskur, kes kuuluvad samasse vibuklassi, kuid ei pea olema samast klubist. Lõppvõistlusele pääseb 8 parimat segavõistkonda.

Registreerimine Võistlustel osalemiseks palume registreerida( sh võistkonnad) hiljemalt 15. Juuni kella 21.00ks. Segavõistkonnad palume registreerida esimese võistluspäeva õhtul hiljemalt kella 20.00-ks.     aadressile jak@jak.ee , täiendav info tel 5114454.

NB! (Korraldajad jätavad endale õiguse lõpetada registreerimine kohtade täitumisel)

Osalustasud. Osalustasud palume tasuda kohapeal sularahas.

Tidetid ja noored 10 €

Täiskasvanud 15 €

Võistkonnad ja segavõistkonnad 5 €

 

Majutusinfo Türi lähiümbruses-  http://www.tyri.ee/majutus

 

Ajakava

 Laupäev 18.juuni

 8.45 – 9.45 Registreerimine ja tehniline kontroll

9.00- 9.45 Võistlusväljak on avatud soojenduslaskmiseks

9.50    Võistluste avamine

10.00 Võistluste algus 15/30/50/70m harjutus(72noolt)

13.00 Lõuna

13.45 Noorte- ja tidettideklassi autasustamine

14.00 Võistkonnavõistlus OR

 

Pühapäev 19.juuni

9.00- 9.45 Harjutusväljak avatud

10.00 Segavõistkonnavõistlus

12.30 Lõuna

13.00 Individuaane OR

16.30 Autasustamine

(Korraldaja jätab endele õiguse teha võistluse paremaks korraldamiseks ajakavas muudatusi)

 

Kohtumiseni Türil!

 

In English

 

Midsummer’s day arrows 2016
Instruction

Time and place: 18-19 June Türi ,Järvamaa

Competition categories and practice

 

Recurve:

Adults: 70m practice (72n, d=122cm) + OR, team competition (OR) , Mixed team competition (OR)

Tidetid: 15m practice (72n, d=122cm)

Young: 30m practice (72n, d=122cm)

Compound:

Adults: 50m practice (72n, d=80cm/5-X) + OR, team competition (OR), Mixed team competition (OR)

Tidetid: 15m practice (72n, d=122cm)

Young: 30m practice (72n, d=122cm)

Team competition: can form a three shooters. Teams may consist
qualifying rounds shooters participated, regardless of club affiliation (for example,

teams have to be from the same country, but they do not have to be from the same club) In the finals there can be only eight best male’s- and female’s team.

Mixed team competition: Mixed teams comprise two athletes of the same bowstyle (but don’t have to be from the same club), one of each gender. In the finals there can be only eight best mixed team.

Registration

 

Competitors are requested to register (included teams) via jak@jak.ee registration ends 15 June 21:00 O’clock!Mixed team can sing up 18 June at the end of the first competition day not later than 20:00 O’clock.More info + 372 51 14 454 Ulvar  PS! Organizers reserve the right to terminate the registration if the places are filled.  Enter fees:Pease pay by cash on the spot  Tidetid and young: 10€Adults: 15€Team and mixed team: 5€  Accommodation: Accommondation in Türi

Schedule

Saturday 18 June

8:45 – 9:45 Registration and equipment inspection.

9:00 – 9:45 Official practice.

9:45 Opening ceremony.

10:00 Competitions start 15/30/50/70m practice (72 arrows)

13:00 Lunch

13:45 Young and Tidets category award ceremony.

14:00 Team competition OR

 

Sunday 19 June

9:00 – 9:45 Official practice.

10:00 Mixed team competition.

12:30 Lunch

13:00 Individual competition OR

16:30 Award ceremony.

(Organizers reserve the right to make changes in the program for better organization of the competition)

Comments are closed.